logo
Vi befinder os i en tid, hvor kulturlivet er under konstant pres: reducerede offentlige tilskud og faldende indtægter er hverdag for mange og sætter markant fokus på driftsoptimering. Ligeledes er forbrugs- og oplevelsesmønstre i konstant bevægelse, hvilket skærper kravene til forandring og afsøgning af nye veje.

Med mine 20 års erfaring som leder indenfor kulturlivet, hvor jeg har igangsat og gennemført forskellige forandringsprocesser med fokus på at optimere driften, udviklet forretningsstrategier og -modeller og udviklet mange store og mindre projekter, har jeg valgt at bruge disse erfaringer samt mine teoretiske værktøjer til at rådgive kulturlivet bredt for at skabe merværdi og styrke disse områder.

Min særlige tilgang til området er, at jeg medbringer analyseredskaber fra forretningsverdenen til kulturverdenen, samtidig med, at min grundlæggende erfaring er fra kunst- og kulturverden. Det er på denne måde, jeg ser en mulighed for at komme flere spadestik dybere i strategiarbejdet, men også i udviklingen af projekter samt i planlægning af større eller mindre forandrings-processer.
Udvikling af strategi med baggrund i en 360 graders analyse

GÅ TIL YDELSER

YDELSER

Læs mere om indholdet af mine ydelser og min baggrund her på siden